Ученици

Ученици „превеждат“ произведение на Вазов на съвременен български

Група ученици от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“, I ЕГ и Пета езикова гимназия във Варна са се заели с амбициозната задача да „преведат“ на съвременен български език произведението на Иван Вазов „Чичовци“, информира в. „Черно море“.

Тодор Попов, Николай Маринов и Кирил Борисов са категорични, че в оригиналния си вид произведението е непонятно за връстниците им. Езикът е архаичен и в много моменти е трудно да се схване смисъла на разказа.

Идеята им е да сменят старите български думи и турцизмите с такива, които се ползват в наши дни. Момчетата от девети и десети клас не претендират за изчерпателност и за готови да предадат варианта си в ръцете на професионален редактор, който да изглади евентуалните им пропуски.

Тодор, Николай и Кирил са наясно, че животът ни е свързан с приемането на прекалено много информация посредством компютрите и изобщо съвремените методи за разпространението й. Затова, за да се завърне интересът към класическите български автори, те трябва да станат по-разбираеми за младите хора.