Ученици

Ученици от Търново разбраха взаимовръзката между обществено-политическото развитие и религиозните вярвания

Учениците от клуб „Историческо наследство – Между домашното огнище и активното гражданство“ с ръководител Антоанета Палангурска, при СОУ „Емилиян Станев“ посетиха Археологически музей – Велико Търново.

Те проучваха музейни експонати като: керамични съдове, оръдия на труда, оръжие и идолна пластика.

Събраната и обработена от тях информация позволи да формират разбиране за взаимната зависимост между природната среда, в която хората живеят, и изповядваните от тях вяра и култ, както и за взаимовръзката между обществено-политическото развитие и религиозните вярвания.

Визитата беше част от инициативите по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“.