Ученици

Ученици от Мездра с отлични резултати по проекта Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ

В рамките на проекта „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ на 30 ноември 2013 година петнадесет изявени ученици от СОУ „Иван Вазов“ – Мездра които са показали най-добри резултати в иницирано специализирано обучение получиха сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 и Microsoft Technology Associate.

Училището е партньор по проекта, а учениците са възпитаници на координатора му в школото Галина Дамянова.

Организаторите педоставиха на учениците алтернативни и модерни образователни програми и така им осигуримха възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 13 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от онези региони в страната в които младежката безработица е най-голяма.

На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.
 
Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2013 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.