Училища

Ученици от Елена работят по проект “Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е насочен към 13 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от онези региони в страната в които младежката безработица е най-голяма.

На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

Партньор по този проект в град Елена е СОУ „Иван Н. Момчилов“. С активната подкрепа на г-н Светослав Михайлов, на неговите ученици бяха представени алтернативни и модерни образователни програми и така да им осигурим  възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

В рамките на този проект на 22 и 23 ноември 2013 година седемнадесет изявени ученици от СОУ „Иван Николов Момчилов“ които са показали най-добри резултати в иницираното обучение гостуваха на Стопански факултет и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 и Microsoft Technology Associate.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2013 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.