Ученици

Ученици от Враца представиха проекти по предмета “Свят и личност“

Публично представяне на проекти по предмета „Свят и личност“, разработени от учениците от 12 клас на врачанското СОУ „Козма Тричков“ се състоя в края на миналата седмица, предава сайтът tribali.info.

Разработките показаха вижданията на младото поколение за разрешаване на проблеми от голяма социална важност за общност, справяне с икономическата изостаналост на региона чрез развитие на малкия и средния бизнес, възможностите за развитието на града като атрактивна туристическа дестинация, както и преодоляване на негативните прояви сред подрастващите като насилие, агресия, наркомания и др.

Учениците презентираха проектите си, както в съдържателен, така и във финансов аспект, като показаха отлична осведоменост за възможните източници за финансиране – европейски средства, публично-частни партньорства и др.

Мероприятието показа и още едно много важно нещо – полезността от прилагането на интегрирания и интерактивния подход в обучението. За това доказаха умелото съчетаване на знанията, придобити в часовете по профилирана подготовка по туризъм и предприемачество и бизнес, с интердисциплинарния учебен предмет „Свят и личност“, четем още в сайта tribali.info