Ученици

Ученици от Варненската обсерватория отново откриха нови астероиди

Учениците от Варненската обсерватория откриха още шест астероида в две Международни астрономически кампании на НАСА заедно със студенти и ученици от САЩ, Германия, Португалия, Великобритания и Русия. Броят на откритите астероиди от младите варненски астрономи е вече двадесет!

От две седмици ученици от курсовете по астрономия във Варненската обсерватория участват в две от текущите Международни наблюдателни кампании  за търсене на астероиди. Това са програми, организирани от НАСА и голяма група университети и астрономически институции.

Кампанията ПАН-СТАРС е най-интересната и трудна наблюдателна кампания. Големи телескопи, намиращи се на Хавайските острови фотографират небето и изпращат снимки, които екипи от ученици и студенти обработват за да търсят нови, близки и опасни астероиди.  В тази кампания варненските млади астрономи откриват шест нови астероида, които ще бъдат наблюдавани за да се определят точно техните орбити около Слънцето.

Във втората международна наблюдателна кампания няколко големи телескопа от САЩ фотографират небето и предоставят снимките на младите астрономи. В тази наблюдателна кампания варненските ученици са потвърдили откритието на два близки и опасни за Земята астероиди. Обработени са десетки изображения на звездното небе и са определени координатите на намиращите се в тях астероиди.

Варненските ученици участват в тези интересни и престижни международни наблюдателни кампании от 7 години под ръководството на д-р Веселка Радева от Варненската обсерватория.

В края на месец март учениците на Веселка Радева спечелиха Голямата награда, първо място и почетно отличие в Международния конкурс на НАСА за космически колонии. Проектите са разработвани изцяло в курсовете по астрономия в Астрономическата обсерватория. В трите проекта на спечелилите ученици са включени наблюдения на астероиди и комети, изследвани от младите астрономи на Варненската обсерватория. Така работата по международните наблюдателни кампании допринася за качеството на обучението по астрономия и за успеха на учениците в престижните конкурси на НАСА.