Институции Ученици

Ученици: Оставят ни на изпити заради отсъствия

Гимназисти от Пловдив скочиха срещу разпоредба на МОН, целяща да гарантира присъствието им в клас.

По думите на учащи в ПГТ „Гоце Делчев“ голяма част от тях са застрашени да не получат годишни оценки заради отсъствия от учебните занятия.

„Повечето от тях дори бяха по уважителна причина!“, протестира пред репортер на TrafficNews близка на ученик от школото. По думите й директорката на учебното заведение заявила, че тези, които са пропуснали повече от 25% от занятията, ще останат на изпити. Това се случило в предпоследния ден от годишното оформяне на оценки.

„Около 70% от учениците от автото ще останат на изпити заради абсурдната наредба на министерството и директорката на въпросното училище“, смятат запознати. Завършващите са категорични, че голяма част от тях имат минималния брой оценки, необходими за оформяне на годишна такава. Въпреки това били притеснени от вероятността да останат на изпит.

Груби сметки сочат, че средната продължителност на учебната година в по-горните класове е 36 седмици, или 180 дни. При 25 % отсъствие ученикът пропуска 45 присъствени дни, или 9 седмици от учебния процес. Пред наш репортер те обясниха, че повечето от отсъствията им се дължали на „настинка или по-сериозно разболяване, спортни състезания и т.н.“.

Потърсихме коментар и от споменатото училище, за да разберем какъв процент от учениците действително могат да останат без оценка, но за съжаление не успяхме да осъществим връзка на посочените номера. Справка в базата данни на МОН обаче показа, че при наличие на достатъчен брой оценки, такива случаи не би трябвало да има.

Текстът от Наредба № 11 от 01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците гласи:

Годишна оценка не се формира на учениците, обучавани в дневна, във вечерна и в комбинирана форма, по учебен предмет или модул, ако отсъствията на ученика от учебни часове през втория учебен срок надхвърлят 25 % от учебните часове по съответния предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка, и това не позволява да бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1.

В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2.

Иначе казано, за да останат учениците на изпит, те трябва не просто да са пропуснали 25% от учебните занятия, а отсъствията им да не позволяват да бъде осъществен минималният брой текущи оценки. Пропускането само по себе си на една четвърт от учебния процес, без това да е довело до липса на достатъчен брой оценки, не би следвало да е предпоставка на неоформяне на годишна такава.

Източник: trafficnews.bg