Ученици

Ученици организират кръгли маси под мотото “Аз оставам в България“

На 18 Ноември във Видин, Русе, Търговище, Варна, Кюстендил, Смолян, Пазарджик, Разград, Шумен, Бургас и Ловеч ще бъдат организирани кръгли маси по проблемите на училищното образование от местните клонове на Съюз на учениците в България.

Всички кръгли маси са под мотото „Аз оставам в България“ и ще бъдат арена за обсъждане на ролята на ученическото самоуправление в училище, както и проблемите на учениците в съответните населени места, предава агенция КРОСС.

Участници в кръглите маси ще бъдат освен ученици и учители, директори, родители, представители на общинската администрация, общественици. Целта ще бъде да се постигне конструктивен диалог и общи положителни решения за по-доброто бъдеще на образователната система в България.