Ученици

Ученици, които пишат срещу съученици във Facebook, може да бъда изключени от училището си

Ученици, които пишат срещу съученици във Facebook, може да бъдат изключени от училището си. Това предвиждат санкции, които все повече училищни ръководства въвеждат, информира Dnes.bg. Така те се опитват да противодействат на оформящата се тенденция тийнейджъри да качват снимки и видеа на свои съученици и учители, за да ги унижат.

В правилника на 32 СУИЧЕ например е записано, че учениците нямат право  да разпространяват записи, снимки или други материали в социалните мрежи, компрометиращи авторитета на училището и училищната общност. Ако това стане, учениците подлежат на наказание „преместване в друго училище“, е записано в училищния правилник.

Заснемането на лица без тяхно знание се счита като нарушение на училищния ред и в 31 СУЧЕМ, известно още като Бастилията.

И в правилника на 51 СУ „Елисавета Багряна“ има текст, който казва, че учениците са задължени, ползвайки интернет, да не представят себе си и другите с неподходящи снимки и текст. Те дори трябва да заявят това и в специална декларация, която се подписва и от техните родители.

В правилниците на училищата има записани и различни наказания за провиненията като цяло. Някои учебни заведения са въвели санкцията преместване в друга паралелка. В 51-во СУ например с нея може да бъде наказан ученик, който има над 7 неизвинени отсъствия. В 31-о СУЧЕМ, известно още като Бастилията, ще местят ученици в съседен клас при над 10 неизвинени.

В 32-о СУИЧЕ с преместване в съседна паралелка ще се наказва тормоз и агресивно поведение, а също и  над 15 неизвинени отсъствия.

Източник: dnes.bg