Ученици

Ученици канят журналисти в училище

„Кой гарантира обективността на медиите у нас?“, „Как се става журналист?“ и „Какво е да си журналист в България?“ – това са само част от въпросите, чийто отговори търсят учениците по време на срещите от инициативата „Журналисти в училище“.

Тази година Фонд „Валя Крушкина“ при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ отново дава възможност на ученици от цялата страна да поканят журналист в училище. Инициативата има за цел да повиши медийната грамотност на учениците, да стимулира сформирането на гражданска позиция у тях и да представи журналистиката като защитаваща правата и интересите на хората.

Изборът на училищата, които ще бъдат включени в инициативата става на конкурсен принцип по следните критерии: мотивация; проявен интерес от страна на учениците; планиране на срещата, съобразено с периода: 20 март 2017 г. – 20 юни 2017 г. Кандидатстването става чрез изпращане на попълнена заявка за участие на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 13 март 2017 г.

Учениците могат да поканят журналисти, свързани с наградата „Валя Крушкина – журналистика за хората“, както и такива, които не са свързани с нея.

Миналогодишното, трето издание на инициативата срещна повече от 2 000 ученици от 15 български града с известни български журналисти, носители на наградата „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Тази година гимназистите могат да поканят както журналисти, свъразни с наградата, така и такива, които не са свързани с нея. Важно условие обаче е изборът им да бъде аргументиран.

Източник: „Работилница за граждански инициативи“