Училища

Ученици и учители от Варна създават виртуална библиотека

В Професионалната гимназия по електротехника в гр. Варна ученици и учители заедно разработват виртуална библиотека. Проектът се финансира по националната програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в България през периода 2009 г. – 2013 г.

 

Ръководител на проекта е Емилия Пехливанова, а координатор е Мария Гроздева – преподавателки от училището.

 

Библиотеката ще е достъпна през интернет сайта на училището. Съдържанието на сайта ще се публикува в образователен и професионален раздел, като целта е да бъдат обслужвани и учениците, и учителите от професионалната гимназия.

 

Участниците в проекта подготвят тестове, конспекти, лабораторни упражнения, примерни теми и др. В библиотеката ще бъдат въведени най-напред двата вече издадени електронни учебника на координатора на проекта Мария Гроздева.