Ученици

Ученици и младежи вече с електронно портфолио

За първи път на европейско ниво бяха представени основните тенденции и добри практики при използване на електронното портфолио като метод за професионално ориентиране и консултиране на ученици и младежи. В международната конференция по проекта “Електронно портфолио за Вашето бъдеще”, която се проведе на 22 септември 2009 в хотел “Арена ди Сердика” в София, бяха представени резултатите от проекта – новоразработената система за първи път в Европа и служеща за създаване и управление на електронно портфолио. Тази система е вече действаща и е на разположение на потребителите на официалния уебсайт на проекта. Едно от най-иновативните и значими предимства на тази система е това, че тя служи не само за целите на комуникацията, но и за целите на кариерното развитие и кариерното консултиране на младежи и ученици.

Системата включва е-портфолио, интерактивна игра и мултимедийни тестове за самооценка. Тя представлява интерактивен инструмент за самооценката и разсъждение върху постиженията, който изследва и сравнява индивидуалните нагласи на ученика с изискванията в различните професии, използвайки предимствата на електронното портфолио.
Проектът „Електронно портфолио за вашето бъдеще” комбинира иновативен мултимедиен инструмент за самооценка и електронно портфолио, което да подготви учениците да преодолеят разминаването между образование и работа. В рамките на проекта бе разработена и система за идентифициране на учениците застрашени от преждевременно напускане на училище.

Планирано е проектът да се имплементира главно в България, Австрия и Ирландия, но резултатите ще бъдат представени в Лихтенщайн (държава на трансферирания проект).
Електронното портфолио представлява сбор от целенасочени материали на даден човек в електронен вид. След регистрация в е-портфолио системата, потребителите ще могат да разработват, управляват, обновяват и доразвиват стъпка по стъпка своето електронно портфолио. Заинтересованите от еПортфолио системата имат възможност да преминат през кратък обучителен материал, който да им помогне да попълнят регистрацията си.

 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/