Ученици

Ученици изнасят открит урок пред зам.-министър

Днес, 14 ноември 2013 г., от 12:40 ч, в Официалната зала на I СОУ „Пенчо Славейков“, София, ул. „Стара планина“ 11, ще се проведе открит урок по природни науки за ученици от 12-ти клас.

Гост на събитието ще е заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева.

Ще бъдат обсъждани темите за рационалното използване на прясната вода, за отпадъците и устойчивото развитие и опазването на биологичното разнообразие.

Откритият урок е във връзка с честването на 120-годишнината на най-старото научнопопулярно списание у нас „Природа“.