Ученици

Ученици гостуват в МОН по повод Ромската Нова година

На 14 януари 2016 г. от 12:00 часа в Министерството на образованието и науката ще гостуват ученици от ОУ „Св. Иван Рилски“- с. Червенци, област Варна, и от ОУ „Цанко Церковски“ – с. Средище, област Силистра, по повод Василица – Ромската Нова година.

Празничното посещение се организира от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, която работи повече от тринадесет години в сферата на образователната интеграция на ромските деца.