Ученици

Ученици във Видин се включват в час дистанционно

Миналата седмица в гимназия „Цар Симеон Велики” в гр. Видин бе открит съвременен кабинет по химия. Кабинетът е оборудван с интерактивна дъска и комбинирано устройство, които позволяват на ученици неприсъстващи в клас да участват в учебните занятия отдалечено.
 
Кабинетът също разполага с нова лаборатория, което предоставя възможност профилираните паралелки по химия да провеждат практически занятия.
 
Средствата – общо 20 000 лв. за модернизацията на кабинета са по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” и бюджета на училището. Подовата настилка е дарена от местно частно дружество.
 
Крайният срок за подаване на проектите за оптимизация по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е 31 май 2009 г.
 
Подробности за отделните националните програми на МОН, документи за кандидатстване и контактните данни на длъжностни лица, от които може да бъде получена допълнителна информация са публикувани тук в Уеб сайта на институцията.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/