Ученици (въвеждане на нов ученик)

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Ученици“

фиг. 1

За да добавите нов ученик е нужно да кликнете върху бутон + Добави“ в работното поле – най-горе в ляво. (фиг. 1)

Визуализира се нов изглед на работно поле в режим  „+ Създаване“ , съдържащо задължителни полета за попълване,  които са означени със звезда * (фиг.2.1 и фиг.2.2.).

фиг. 2.1.

фиг.2.2.

Задължително  в раздел ОБУЧЕНИЕ (най-отдолу), където в поле „Номер“ се въвежда номера на ученика в клас, в поле „Класове“ се въвеждат групите, в които е вписан ученика  (образец 1, АдминПро) и Внимание!,  в следващото поле „Основен клас“ въвеждате класа и паралелката (много е важно да не пропуснете този запис). За да се запише всичко, което сте въвели като данни за ученика, задължително кликвате върху „Добави“.