Ученици

Ученици впечатлиха министър Клисарова

Министър Клисарова разгледа модерно оборудваните кабинети по физика, география и биология и участва в открит урок на тема „Експериментална химия“ в 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов“.

В кабинета по физика тя наблюдава демонстрационния урок за магнитно поле и похвали училищното ръководство за осигуряване на най-съвременна обучителната техника, с която боравят децата.

„Трайни и нетрайни микроскопски препарати“ бе темата на часа по биология, а интерактивната игра „Континент Африка“ пък се провеждаше в часа по география по време на посещението на министър Клисарова.

В кабинета по химия тя наблюдава и участва в урока по експериментална химия. Чрез провеждане на различни експерименти учениците демонстрираха познанията си в областта на  окислително-редукционни процеси в неживата природа и в живите организми, за киселините, основите, солите и рН, както и за химични процеси, свързани с енергетични промени.

„Изключително удовлетворена съм от подготовката на учениците. Те имат познания за научно–изследователския подход и за етапите, през които той се реализира; разбират, че материята не е отвлечена и те до голяма степен използват научния подход и провеждат експерименти ежедневно, каза проф. Клисарова след края на открития урок.

Тя поздрави директора Диян Стаматов и учителския колектив за творческата атмосфера в училището и за умението им да създадат у децата интерес към науката  и образованието.