Ученици

Учениците ще се наказват и без писмено информиране на родителя

Училищата вече ще могат да налагат наказания на учениците, без да е нужно за това да уведомяват родителите писмено. Това стана ясно от обяснения на зам. просветния министър Таня Михайлова на нови промени в наредбата за приобщаващото образование. Занапред, за да стартира процедура по налагане на санкция, ще е достатъчно родителите да бъдат информирани по електронната поща за провиненията на децата си и за санкциите, които предстои да им бъдат наложени. Независимо дали отговорят или не, наказателната процедура ще може да започне, обясни Михайлова.

В момента класните ръководители са длъжни да информират родителите по имейл, с писмо или по телефона, ако детето им отсъстват от училище един учебен ден без уважителни причини. При казуси по налагане на наказания обаче в наредбата за приобщаващото образование пише, че директорите задължително уведомяват родителите писмено, без да е уточнено какво точно се разбира под това – дали с писмо по пощата, или чрез бележника на детето.

Зам.-министър Таня Михайлова обясни, че основното затруднение досега е било, че учителите не могат да намерят родителите, за да ги информират за нарушенията на техните деца, както и за определеното за тях наказание. Затова новите текстове донякъде „развързват ръцете“ на училищата. Вече няма да е задължително преди стартиране на процедура за санкция на ученик родителите да бъдат уведомявани писмено. В бъдеще това ще става по имейла. Ако родителят поиска, той може да се включи в заседанието на педагогическия съвет, както и да присъства на изслушването на детето си. Ако не реагира обаче на електронната си поща, процедурата няма да бъде спирана. „Въпросът е родителят да бъде уведомен. Дори и да не е съгласен със санкцията, ще може да реагира по други начини, например подавайки жалба“, коментира още Михайлова.

Не е ясно дали мярката ще проработи навсякъде, особено например при ромските семейства, доста от които не разполагат с достъп до интернет, но при които въпросният проблем е съществен.

Промяна се въвежда и при отсъствията на учениците. До момента директорите разрешаваха до три дни непосещаване на часовете по уважителни причини. „С промените това разрешение ще се дава от класния ръководител. Ако ученикът трябва да отсъства до 7 дни по уважителни причини, родителите му трябва да подадат уведомление до директора на училището. Над този период разрешение може да издаде само педагогическият съвет“, посочи зам.-министър Михайлова.

Новата наредба облекчава значително учителите, които се оплакваха, че трябва да пишат по десетки документи, за да организират допълнителната подкрепа на децата със специални образователни потребности. „По сега действащия нормативен акт, ако в училище има 15 ученици с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие, екипът трябва да изготвя годишно около 480 писмени документа. Предложението е те да бъдат сведени до около 45, т.е. административната работа на учителите да се намали 10 пъти“, посочиха от МОН.

За преодоляване на обучителните трудности на децата ще се работи от най-ранна възраст, предвиждат още промените. Малчуганите между 3 г. и 3 г. и 6 месеца ще бъдат подлагани на скрининг тестове, разработени от учени и експерти и съобразени с възрастта им, чиято цел ще е отрано да оценят риска от възникване на затруднения. За тази цел започва обучение на 1500 учители в детските градини у нас как да провеждат задължителното ранно оценяване, т.е. мярката ще се приложи най-рано от догодина.

Източник: segabg.com