Ученици

Учениците ще разполагат с платформа за дигитални уроци

Според новия закон учениците ще могат да организират самоуправление в своето училище, като се въвеждат и обществени съвети. На среща в Сливен им бе и каква е процедурата за избор в ученически парламенти.

На въпроси за нови интернет ресурси за обучение заместник-министърът на образованието Диян Стаматов обясни, че ще могат да разполагат с платформа за дигитални уроци, които ще съпътстват учебниците. Той обърна внимание на ролята на учителите, които са напълно свободни да избират средствата за преподаване, и че според новите програми учителите ще имат повече време за затвърждаване на материала и за упражнения.

На учениците до 4 клас няма да се пишат текущи оценки, но ще има външно оценяване в края на етапа според новия училищен закон. След 10 клас също се предвижда оценяване на знания на общообразователния етап съгласно новата образователна структура, подчерта Стаматов.

Сред темите, които ще се бъдат обсъдени по време на форума през следващите дни, са емоционалното образование и ранните бракове, лидерството и решаването на конфликти, толерантността, доброволческите активности, и др.