Институции Училища Учители

Учениците ще отучват по различно време карантината

Около 20 точки за Wi-Fi са необходими в Пловдивска област, за да достигат до всички електронни ресурси, които се използват при дистанционното обучение.

Не е задължително това да стане непременно във виртуални класни стаи. Наличен интернет би позволил да се пратят материали по Вайбър или Месинджър, като така няма да се налага медиатори да кръстосват махалите.

Регионалното управление на образованието е изпратило разчета на МОН, откъдето са поели ангажимент за преговори с мобилните оператори да се осигури свободен достъп до интернет. С приоритет ще са населени места и махали, където има висока концентрация на ученици без свързаност.

Най-големи са трудностите в етномахалите, където не може да се разчита в голяма степен на подкрепа от семейството и има нисък родителски капацитет.

Директорите на училищата в „Столипиново“ са в постоянна връзка помежду си, за да обменят опит, роден от практиката в условията на извънредна ситуация. Целта е мерки, които сработят, да се приложат и в другите училища с деца от същата общност. Засега обаче е трудно.

В СУ „Найден Геров” например има около 1200 ученици. Първоначалното допитване показало, че едва около 200 имат свързаност.

Десет учители от екипа са обучени за работа с облачните технологии, но е затруднена връзката с другата страна. Дори и семейството да има устройство, на него често няма интернет. Затова школото е създало организация да се предоставят материали на хартиен носител.

Миналата седмица медиаторите ги разнасяли из махалата. Указанията на РУО са това да става с изключително внимание и с надеждни лични предпазни средства. Тъй като школото не разполага с такива, в момента медиаторите са спрели обходите и дежурят на място в училище заедно с едно техническо лице, служител на канцеларията и директора.

Педагозите работят от къщи. Едва четирима нямат компютър или лаптоп и са в отпуск. Останалите и медиаторите се свързват по телефон, Вайбър, Фейсбук с родителите и ги приканват да отидат в училище да получат учебни материали за децата. Единици обаче откликват и действително се явяват на входа на школото, за да вземат листовете.

Поради подобни проблеми в някои махали и населени места намеренията на МОН  засега са евентуалното отучване на учебните дни от периода на извънредното положение да не е еднакво за всички. По думите на министър Красимир Вълчев част от дистанционното обучение ще се приравни като учебни дни. Това обаче няма да важи за всички – учениците с обучителни затруднения и слаби образователни резултати ще трябва да наваксват по-дълго. Една част от тях не са обхванати в дистанционната форма, затова ще имат задължителни присъствени учебни дни, най-вероятно съботите, в началото на юли или септември.

Картината в момента

По данни на МОН близо 95% от училищата в страната водят пълна форма на онлайн обучение, 5 на сто частична. Около 500 учители нямат технологична възможност, но някои обучават дори по телефона. Около 5% от децата нямат устройства вкъщи, затова е препоръчана асинхронната форма за обучение, където детето не е нужно да стои пред устройствата, а материалите му се пращат.

60% процента от материала е преподаден, затова не може да се говори за нулева учебна година. В зависимост от това докога ще продължи карантината, ще се уточняват и вариантите за отучване. Вероятно е тя да бъде удължена до Великден и тогава няма да се налагат кардинални промени. Песимистичният вариант е ваканцията да продължи до май месец, да се наложи по-голямо преструктуриране и отучване и да се стигне до изместване на датите за националните външни оценявания и ДЗИ. Това ще бъде координирано с останалите европейски държави. Обсъжда се вариант за отлагане на изпитите на седмокласниците със седмица, но има и още сценарии. Динамиката на ситуацията ще подскаже кой да се приложи.

 

Източник: marica.bg