Ученици

Учениците с дуално обучение да вземат по три стипендии?

Учениците в 12-и клас, които се обучават чрез работа, да вземат заплати поне колкото три стипендии, а тези в 11-и клас – поне колкото две. Това предвижда предложение на народния представител Милена Дамянова и група депутати към законопроекта за изменение на Закона за професионалното образование и обучение, което бе разгледано на заседанието на образователна комисия в парламента.

Според закона за предучилищно и училищно образование максималният размер на стипендията се определя от Министерския съвет и към момента той е 60 лв. Това означава, че ако предложението бъде прието на второ четене в Народното събрание, работодателите ще трябва да плащат по поне 120 лв. възнаграждение за единадесетокласниците, които работят, и по поне 180 лв. за ученик в 12-и клас. Зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова обясни, че това е минимумът на възнаграждението, а при възможност един работодател може да осигури и по-високо заплащане.

Предложението е съгласувано и с председателя на социалната комисия в парламента Хасан Адемов. Той бил съгласен, че възнаграждението на учениците трябва да се обвърже с размера на стипендията, а не с минималната работна заплата.

По време на обсъжданията на законопроекта стана ясно, че от центровете за професионално образование са издадени 2000 невалидни свидетелства. Тези тапии не отговарят на изискванията за обучения или квалификация за дадена професия. Те представляват 1/3 от общо 6 000, които са върнати за проверка в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). В други 2000 от тях пък са открити технически грешки. За да се завиши контролът и качеството в НАПОО, Милена Дамянова предлага там да бъдат назначени не по-малко от 30 души, вместо сегашните 21.

Източник: monitor.bg