Ученици

Учениците с досие за грамотност от догодина

Българските ученици вече ще имат портфолио за степента си на грамотност. Това е заложено в план на МОН за прилагане на Стратегията за грамотността, разработена от експерти на ведомството.

С нея министерството започва от ранна възраст да идентифицира езиковите и обучителни трудности при децата, за да може да им се помогне да ги преодолеят, преди да е станало твърде късно.

Досиетата по четене ще бъдат направени през следващата учебна година на около 180 000 ученици. След това на онези от тях, които показват затруднения, ще бъдат направени планове за специална подкрепа, за да се преодолее изоставането им и по останалите учебни предмети само поради факта, че не могат да работят с текст.