Училища

Учениците с два бележника в училище

Обратната връзка между учители и родители ще се засили с помощта на т.нар. „бележник за кореспонденция“, с който според новия образователен закон ще трябва да бъдат снабдени всички ученици.

В него родителите ще могат да пишат и да получават отговори от учителите за оценките и поведението на децата си, пише в днешния си брой всекидневникът „Монитор“.

„В сегашните бележници мястото за забележки много бързо се запълва и изобщо не стига“, обясни съветникът на образователния министър Сергей Игнатов и директор на 51-во СОУ, Асен Александров.

В новия бележник също ще се вписват оценките и отсъствията, но и повече . В него обаче ще има и повече място за забележки и съобщения между преподаватели и родители.

Бележникът за кореспонденция вече е факт в 51 СОУ в онлайн вариант.

„Разработили сме електронна платформа като пилотен проект, за да имаме по-добра картина на случващото се в училище“, обяснява директорът.

„Яде системно в час“, „Закъснява за час“, както и „Идва без домашно“ могат да прочетат онлайн родителите на децата от 51 СОУ.

Учениците ще бъдат задължени да носят новия документ и да го представят редовно вкъщи. Родителите пък трябва да го преглеждат и подписват като уверение, че са запознати със съдържанието му.

Подобна кореспонденция е необходима, тъй като не всички родители могат да присъстват на родителските срещи. Целта също е да се затегне дисциплината, когато се знае, че поведението на учениците става достояние на майките и бащите им.