Ученици

Учениците скоро с безплатен достъп до електронни варианти на новите учебници

Министерството на образованието работи по създаването на портал с учебно съдържание, в който ще се публикуват електронните варианти на новите одобрени учебници. Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“ в МОН заяви пред БНР: „Тези варианти ще могат да се ползват напълно безплатно от всички ученици, които имат потребност от това. Вариантите ще могат да се ползват и в къщи и в училище. Това е като PDF – форматите на учебниците, защото тук говорим за електронно четиво вариант. Не говорим за електронен вариант, а този, който минава като одобрение в Министерство на образованието и науката.

С влизането на Закона за предучилищно и училищно образование се даде възможност учебниците да бъдат не само като печатни издания, а и печатни издания с електронен вариант. От 2017 година със заповеди на Министъра на образованието и науката са одобрени електронни варианти по всички учебни предмети за учениците от първи до седми клас, така че всички ученици, които желаят, мога да ги ползват. Всички учители, които преподават учебния предмет в конкретния клас, също получават от издателствата този електронен вариант – това означава първи, втори, пети, шести и осми клас, както и всички онези, които са по чужди езици от общата европейска езикова рамка за постигане на ниво а1, b1. Преподавателите успяват да се справят с ползването на учебното съдържание в електронния вариант“, коментира Иванова.

Създаването на този електронен портал и даването на възможност на учениците безплатно да ползват електронно-четивните варианти е една от стъпките в посока олекотяване на ученическата раница. Подготвена е и Национална програма „По – лека ученическа раница“ с бюджет 3 милиона лева. Училищата ще могат да кандидатстват за получаване на средства, за да закупят ученически шкафчета за своите ученици, така че децата да могат да оставят в училище материалите, които са свързани с часовете по изобразително изкуство, физическо възпитание и др.

„Подготвяме и промяна на наредба номер 10 – за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, с която ще дадем възможност и за разделянето на учебници, които са над 18 печатни коли на две части, което ще бъде пак стъпка по отношение на олекотяване на ученическата раница. Разделението на две части може да стане, едва когато изтече тригодишния срок за безвъзмездно ползване“, заяви още тя.

Източник: actualno.com