Ученици

Учениците разколебани за протеста

Въпросът за ваканциите дойде малко късно, но е повод за промяна в графика за учебното време, заяви пред Агенция Фокус Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование (РИО) – София град. Тя говори във връзка с подготвяния от учениците протест на 3 януари. Негодуванието е заради по-малката с ден ваканция по коледните и новогодишни празници.

Тя уточнява, че в разговорите с учениците много от тях са разбрали, че нямат основание да не се явят в клас в първия учебен ден от новата година.

„Имаше чисто технологично време, в което това можеше да се случи без никакво сътресение, но се съгласете, че един месец преди ваканцията, не е добре от тяхна страна да има някакъв натиск. Не знаем, все пак как ще протече от тук нататък зимата, ние сме все пак в нейното начало, а винаги е необходимо да има резерв учебно време за всякакви екстремни ситуации. Учениците се убедиха, че е добре за тях да бъдат на училище. Надявам се за следващата година министърът да коригира графика и то в посока на диалог между министерството и различните социални партньори да се намери оптимален вариант“, посочи Кастрева.

Тя призова всички родители да обяснят на своите деца, че в една правова държава е важно законът да се уважава и не е възможно той да е в интерес на всеки един гражданин, така че нека децата им да бъдат в училище и да се научат, че законът е закон и той трябва да се спазва.

„Нищо по-различно няма да се случи на отсъстващите от други случаи, в които ако един ученик не отиде на училище – ще има отсъствие. За мен е важно родителите да знаят защо децата им не са в училище и къде са. След като е поставено отсъствие класният ръководител е длъжен да се свърже с родителите, да изясни причините за отсъствията и в зависимост дали е извинено и не извинено е процедурен въпрос“.

„Важно е родителят да има категорична позиция и да знае къде е детето му. Не е в правомощията нито на инспектората, нито на училището да проверява медицинските бележки. Представянето на бележка била тя, извиняваща по здравословни или семейни причини, трябва да бъде преподписана от родителя”, посочи Кастрева във връзка с намерението на учениците да представят фалшиви извинителни бележки.