Институции Ученици Училища Учители

Учениците от 5 до 12 клас остават на онлайн обучение

Със заповед на министър Вълчев от 31 декември учениците от 5 до 12 клас остават на онлайн обучение до 31 януари 2021 г.

Децата в подготвителни групи и в началния курс на обучение могат да останат на дистанционно обучение до 31 януари след писмено уведомление до директора с посочване на уважителни причини.

Източник: МОН