Ученици

Учениците ни най-слаби по четене и смятане в ЕС

Евро-докладите за нивото на образованост на българските ученици отдавна са негативни, но с всеки изминал, притесненията се засилват все повече и повече. Според последния такъв – на Европейската комисия, децата ни са с най-слаби резултати по четене и математика в целия ЕС.

Това е предпоставка от Брюксел да настояват за спешни реформи в сферата на образованието в България.

Докато средно в Европа се дават по 5.3% от БВП за образование, в последните години у нас този процент спадна до крайно неприемливите 3.6. Този показател отново ни поставя на опашката сред страните в ЕС.

Провал на специализираните тестове по математика претърпяват 47% от учениците, а по четене – 41%. Това е над два пъти повече от средното за страните членки на общността.

Докладът отбелязва, че у нас с години се готви нов закон за средното образование, който би трябвало да бъде внесен всеки момент за приемане в парламента.

Обърнато е внимание на реформите във Висшето образование, които обаче са довели до твърде незначителен напредък. Специално за тази сфера се подчертава, че съществува крещящо несъответствие между предлаганите специалности и нуждите на пазара.

Точно това е проблемът, който бе анонсиран като пръв приоритет на настоящото българско правителство и на министерството на образованието.

От Еврокомисията са категорични, че ако не бъде разрешен, това допълнително ще попречи на  развитието на високостойностни, иновативни сектори на икономиката.

В доклада е отбелязано още, че страната ни е под средното за Европейския съюз ниво на владеене на чужди езици, и че е предпоследна по дял на хората с добри компютърни умения.