Ученици

Учениците ни искат да решават проблеми в екип, но уменията им са под средните

Учениците ни имат желание и мотивация да решават проблеми в екип, но уменията им са под средните. Това показват резултатите от Програмата за международно оценяване на учениците PISA модул „Решаване на проблеми в сътрудничество“ за 2015 г., предаде БГНЕС. Този модул на програмата оценява дали учениците умеят ефективно да участват в дейности за решаване на проблем съвместно с един или повече партньори, като споделят знания, умения, разбирания и усилия за постигане на определен резултат.

В този модул участват 51 държави и региони, сред които и България. 500 точки е средният резултат на държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Най-много точки на този модул са показали учениците в Сингапур-561 точки. На второ място е Япония с 552 точки. Наблюдава се разлика не само между отделните държави, но и в самите държави. България е сред 25 държави, които имат под средния резултат, като резултатът на българските ученици е 444 точки. Между 316 и 570 точки варира индивидуалният резултат на българските ученици. 49% от българските ученици (28% в ОИСР) могат да се справят само с най-елементарните задачи за решаване на проблеми, които включват преди всичко способност да следват предварително разработен план.

49% от учениците се справят със средно трудните задачи. Само 2% от българските ученици решават най-сложните задачи. Във всички държави и региони момичетата се справят по-добре от момчетата. 29 точки е разликата между средните резултати между момчетата и момичетата в ОИСР. В България тя е 32 точки. При четенето разликата между момичетата и момчетата е 48 точки, при природни науки-16 точки и при математиката-2 точки. Разлики има и при нагласите. Момичетата ценят по-високо отношенията си с останалите. Момчетата, пък ценят по-високо екипната работа. В програмата участие са взели повече от 6000 български ученици на възраст между 15 и 16 години.

В световен план участниците са повече от половин милион. Уменията за решаване на проблеми трябва да се формират целенасочено в обучението по всички учебни предмети и да това да бъде отразено в учебните програми и квалификационните умения на учителите. Учениците, които имат по-добри взаимоотношения с родители, ученици, учители имат по-високи резултати, както и тези, които посочват, че учителите справедливо оценяват усилията и постиженията им, изтъкна Светла Петрова, началник отдел в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Задачите представляват ситуации, в които ученикът, който стои пред компютър, взаимодейства с един или двама или повече виртуални партньори. Общуването се извършва посредством чат или имейл. Разменят си съобщения и ученикът трябва да избере измежду 4 предварително зададени възможности. Отговорите на виртуалните партньори зависят от избора, който е направил ученикът. В процеса ученикът трябва да покаже умения за работа в екип и решаване на проблеми в дадена ситуация. Решаването на задачата отнема средно между 15 и 20 минути, като ученикът е наясно, че си общува с нереални партньори.

Източник: bgnes.com