Мнения

Учениците не получават правилните знания, Майкрософт търси решение!

Майкрософт обяви в началото на януари предварителни резултати от своите иновативни начини на преподаване и учене, които се провеждат в различни страни по света.

Резултатите показват, че учащите се могат да получат необходимите умения и знания, необходими за живот и работа през 21 век и в училище, но това на практика се случва рядко. Лидерите в образованието са „за“ промени в образователните системи и политики в различните страни, но все още не са дефинирани и опеделени точните умения, към които трябва да се стремим, както и какви насоки трябва да получат хората, които преподават и как да оценяват тези умения.

Въпросното проучване, спонсорирано от партньорите на Майкрософт в програмата за обучение е част от международен проект за оценка на иновативни практики за преподаване, като например стимулиране на учениците да продължават обучението си и извън класната стая, използването на съвременни информационни и комуникационни технологии в клас (и ефектът след това), работа в екип, решване на проблеми чрез ефективна комуникация.

Проучването има за цел да помногне на заетите в сферата на образованието в конкретна страна по-добре да разберат връзката между намеренията им като ръководители и реалните практики в учебната стая както и резултатите, постигнати от учениците, като се има предвид широкия спектър от социални, икономически и културни различия

Пилотната година за изследванията се управлява от SRI International и се проведе в сътрудничество с правителствата на Финландия, Индонезия, Русия и Сенегал. Държавите са били избрани заради техните разнообразни образователни системи.

„Отговорните фактори в образованието и училищните ръководители отдавна са поели ангажимент за трансформиране на образованието така, че ученици и студенти да получават уменията, които на тях са им нужни. Проблемът е, че понякога конкретна политика не позволява това да се случи. Повечето преподаватели не са наясно как да приложат идеите си при работата с техните ученици“, коментира Антъни Салсито, вицепрезидент Световно образование в Майкрософт.

Основни изводи от проучването в пилотната година

Основните заключения от ITL Изследването показват, че когато преподавателите развиват учебните дейности, които довеждат до най-важните умения в съвремения свят, учащите се ги демонстрират. Оценката на тези демонстрации обаче не винаги са добри. Повече от 50% от обучителните дейности са оценени възможно най-ниско. Това показва, че преподавателите имат нужда от ясна дефиниция на тези умения и конкретни насоки как да ги развиват чрез преподаване и обучение, както и подходящ начин за измерване на успеха им.

Освен това става ясно, че технологиите намират важна роля в обучението. Когато педагозите имат тези технологии в класната стая, а не се налага, за да ги ползват да ходят на друго място, това ще окаже положително влияние на качеството на преподаване и усвояването на уменията.

„Връзката между технологиите и иновациите в класната стая е силна, но не само там е решението. Технологиите трябва да се комбинират с иновативните практики на преподаване, с подкрепата на училищните ръководители и изобщо намиране на начини за използване на технологиите, които да поддържат по-сериозна ангажираност в обучението“, продължава Салсито.

През 2011 г. в изследването се включват още четири държави – Австралия, Англия, Мексико и САЩ. То ще бъде осъществено с държавната подкрепя във всяка от страните.

„Ефективната политика в образованието изисква солидна и съгласувана база от знания. ITL Изследването е важен принос за тази обща база. Информацията, която получаваме от него ни казва как технологиите влияят на учебния процес. Той ни дава солидна методология за бъдеща работа и резултатите от него се споделят по много положителен начин“, коментира Йощейн Йохансен, заместник министър на Норвежкото министерство на Образованието и науката

Проучването се е ръководило от външни съветници на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ЮНЕСКО и на Международното дружество за технологии в областта на образованието. През първата година на проекта са събрани данни от 25 училища и 600 учители във всяка от страните.

Пълната информация за ITP Изследването, както и докладите по него могат да бъдат намерени на сайта http://www.itlresearch.com.

Новият инструмент за Изследване

Основното заключение след първата година на проекта е, че на възпитателите и преподавателите не са им ясни докрай дефинициите и примерите за развитие на уменията на учениците през 21 век. Те обаче смятат, че изследването им помага с предоставянето на необходимите определения и примери.

За да помогне на училищата в разработването на общи дефиниции и начини на измерване, Майкросфт промотира нов безплатен инструмент – Partners in Learning School Research (http://www.pilsr.com), който позволява на всички заинтересовани училища или образователни системи в света, да провежда свои собствени проучвания на базата на ITP Изследването и да създава свои критерии за иновативни преподавателски практики на училищно ниво.

„Когато училищата и образователните системи започнат да определят ясно критериите за иновативни преподавателски практики, учителите ще видят връзката и съответствието между теорията и практиката на преподаване и обучение. Но повечето преподаватели все още са ограничени в действията си, заради различните изисквания на традиционните учебни програми, така че за тях остава трудно да се съсредоточат в работата по иновативните практики“, споделя д-р Мария Лангуърти, директор на ITL Изследването.

Проучванията са достъпни на повече от 30 езика в сайта http://www.pilsr.com.

Повече за Microsoft Partners in Learning

Microsoft Partners in Learning е програма с вече десетгодишна история и с почти $ 500 млн. инвестиция от страна на Майкрософт в полза на образователните системи по света. През 2003 година е обявено, че Partners in Learning ще помага на правителствата на различни държави, за новото бъдеще на обучението в съответните страни, ще работи за укрепване капацитета на учителите в използването им на новите технологии в класната стая и че ще предвиди по-голям достъп до тях на ученици и преподаватели. Майкрософт също така вярва в разширяване на силата на образованието чрез индивидуалното обучение.

Компанията Майкрософт е създадена през 1975 година и е световният лидер в областта на софтуера, услугите и решенията, които помагат на хората и бизнеса за реализиране на техния пълен потенциал.

Очаквайте скоро, представяне на сайта http://www.pilsr.com

Оригинален текст: http://www.microsoft.com/Presspass/press/2011/jan11/01-09WorkSkillsPR.mspx