Ученици

Учениците излизат от класната стая, за да работят

Дали усилията на държавата да задържи децата в училище, организирайки целодневно обучение, засега до трети, а от септември и до четвърти клас, ще стане ясно в близките години, но становището на Икономическия и социален съвет не е никак в положителна насока.

В него на преден план изпъкват икономическите проблеми, които са основна причина за ранното напускане на учениците. Подрастващите започват рано работа, за да помагат на семействата си.

Децата без родителски контрол и т.нар. „шарещи“ деца, които отбиват номера, като посещават един-два пъти седмично училище на практика също попадат, макар и косвено в групата по икономически причини. В огромен процент от случаите, родителите са далеч от дома, основно заради по-добри възможности за работа в друг град, а най-често и в друга държава.

България е сред страните, в които 36-39% от преждевременно напускащите училище остават с начална степен на основно образование.

По данни на просветното министерство около 60% от ромските деца са отпаднали още в първите класове, преди да навършат 11 години.