Ученици

Учениците в трети и четвърти клас да учат по 6 часа на ден?

Учениците в трети и четвърти клас да имат два пъти седмично по шест часа. Това предвиждат промени в Наредбата за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, публикувана от здравното министерство за обществено обсъждане.

Според сегашните разпоредби учениците от първи до четвърти клас могат да имат по пет учебни часа на ден. С измененията обаче това правило продължава да важи само за първокласниците и второкласниците.

„Разграничаването е обусловено от израстването на възраст и придобитите училищни навици. Нарастването на интелектуалния капацитет през първите две години от училищното образование създава предпоставки за увеличаване на броя на часовете, подредени в подходяща последователност за деня, без това да застрашава здравето на децата“, става ясно от мотивите на промените.

Измененията отменят и текста от наредбата, според който училищата могат да организират блок часове само по един предмет от една културно образователна област.

Зам.-министърът на образованието Таня Михайлова обясни пред „Монитор“, че така на практика, чрез тази наредба на училищата се давало свобода те да организират учебния ден, така че, по преценка на ръководството да има повече от един блок на ден. В други школа пък можело изобщо да няма два последователни часа по един и същи предмет.

Блок-часовете са и едно от обсъжданите решения за намаляване на тежестта на ученическата раница. По този начин учениците биха имали по-малко на брой предмети и съответно да се налага да носят и по-малко учебници.

В мотивите на наредбата все пак са посочени и някои от негативите на блоковете. Така например имало сигнали, че при сливането на два последователни часа за един ден трябвало да бъдат преподадени и усвоени два нови урока без да има време за възприемане, осмисляне и затвърждаване на материала. Също така учителите трябвало да дадат домашни и по двата урока, както и изпитването в следващите часове също да бъде върху тях. Изтъква се още, че през втория час учениците губели интерес и се разсейвали, както и че не се осигурявали условия за най-добро усвояване на материала по съответния предмет.

Източник: monitor.bg