Мнения

Учениците все пак ще се запознаят с Паисий в шести клас

Обучението по история е на хронологичен принцип и затова от пети клас се предвижда да се започне с Античността, обясни вчера директорът на дирекцията „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН Евгения Костадинова.

Тя добави, че в шести клас ще се изучава Средновековието – от 5-и до 15-и век за европейската история, и от 5-и до 17-и век за националната история. В този период обаче 50% от програмата ще е свързана с родната история.

Националната ни история е проектирана също в осми и в девети клас, но на фона на световната история (16-и-19-и век в осми клас и 20-и-21-ви век в девети клас), обясни Костадинова.

Тя посочи, че ще се изучава история „до наши дни“.

„История славянобългарска“ се предлага да се учи в 9-и клас, защото там е хронологичното й място, но по история за Паисий Хилендарски и за неговата творба учениците ще са се запознали преди това в шести и в осми клас, коментира най-актуалната и коментирана тема в последните дни Костадинова.

В осми клас по литература се предлага да се учи Античност, Средновековие и Ренесанс, а в девети клас – Класицизъм, Просвещение, Романтизъм, Реализъм и Модернизъм.