Мнения

Учебните планове да дават професия и умения за учене

Учебните планове трябва да бъдат така променени, че не само да дават професия, но и умения за учене на нови знания и умения през целия живот, тъй като технологиите много бързо променят всяка професия.

В министерството на образованието и науката се изготвят методологии, по които бизнесът и професионалните гимназии заедно могат да разработват учебни планове за дуалното образование. Такива вече има разработени за редица професии, предстои да бъдат завършени и други.

Министър Кунева коментира, че има достатъчно стратегии за развитието на сектора, но е важно да се направи анализ кои неща работят и кои не на местно ниво, за да се вземат най-добрите модели за работа. Тя подчерта, че районите в България са различни и това изисква различни решения. Професионалното образование трябва да възвърне своя престиж, защото докато език може да се научи по всяко време в човешкия живот, тези гимназии дават занаят в ръцете, подчерта Кунева. 

Източник: МОН