Мнения

Учебните материали по проект iGuess ще са безплатни за сваляне и на български език

Всички необходими материали за обучението на преподаватели и ученици, разработени по проектът iGuess за интегриране на ГИС в системата на средното образование, ще могат да се свалят безплатно и на български език от зимата на 2010 г., това съобщи гл. ас. д-р Александър Коцев на 18 ноември – Световният ГИС ден.

Обучението по проекта ще започне през септември 2010 г. в Белгия. Преподавателите от България ще могат да кандидатстват за стипендии и да участват в инициативата, като за целта е нужно да следят информацията в сайта на проекта www.iguess.eu.

Целите са да се разработи курс за обучение на преподаватели за промотиране на географски информационни системи и обучението чрез тях и да се стимулира използването на ГИС в училищата и извънкласните дейности. Наред с това се цели да се създаде курс на обучение, който да се състои от четири модула и да бъде преведен на официалните езици на ЕС.

„В момента се разработват информационен уеб портал за учители и онлайн база данни с широк набор от упражнения и ресурси, които са готови за работа в класната стая, заяви Александър Коцев. – Предвижда се и сертификационна програма за преподаватели. В рамките на упражненията са покрити най-различни теми – разработване на географски карти и възможности за визуализация, работа на терен с GPS и мобилни ГИС, пространствени анализи и др.“

С помощта на ГИС в България се преподава единствено в Националната природоматематическа гимназия и към момента няма действащи проекти от тази област в рамките на съществуващия учебен план, по думите на Александър Коцев. Въпреки това съществува голям потенциал за използването на геоинформационните продукти в редица дисциплини, като информатиката, биологията, историята, географията, математиката, чуждите езици и интердисциплинарните предмети.

iGuess се реализира с финансовата подкрепа на ЕС по програмата Comenius и продължителността му е от октомври 2008 г. до октомври 2010 г. Проектът се осъществява чрез партньорството между водещата организация KOGEKA, която е група от шест белгийски средни училища, Педагогическия университет в Линц, Австрия, белгийските образователни организации с нестопанска цел GREEN и WKSO, Геолого-географския факултет на СУ, Хелзинкския университет, френския институт Holy Heart, гръцкия университет AEGEAN, Националния парк Дунав-Драва в Унгария и британския софтуерен разработчик Digital Worlds International. Асоцииран партньор на iGuess е ESRI Europe.

 
 
 Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg  и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/