Мнения

Учебник по финанси ще ограмотява учениците от 9 до 11 клас

Издателство „Просвета“ представи учебник за 9-11 клас със заглавие „Нашите пари“. Към учебното помагало, което цели да развие умение за управление на личните финанси има и учебна тетрадка. Учебникът е разделен на три основни дяла. Първият е: „Икономиката в действие“, вторият – „Лични финанси“ и третият – „Правилата на играта“. В края на учебника е поместен кратък речник на използваните термини. Първият урок запознава обучаемите с тема за „Потребности и ресурси. Основен икономически проблем“.

По-нататък, учениците се запознават със стимули и рационален избор, вземане на решения, планиране и поставяне на цели, пари, банки, банкова система, небанков сектор, банкови карти и електронно банкиране.

Повечето теми са практически насочени и са полезни за всеки. Сред тях са темите за планирането на личните финанси, паричните потоци, личният финансов план, семейният бюджет, както и спестяването и инвестициите.

Подобаващо внимание е обърнато и на темите за депозитите и доходността от тях, кредитите, лизингът, финансовата отговорност и рискът, както също и правата по трудово законодателство, пенсионни и здравни осигуровки, данъчна политика, инфлация и паричната политика на БНБ.

Авторът на изданието е Красимира Толина, а учебникът е под редакцията на Висшето училище за застраховане и финанси.

Учебната тетрадка дава възможност за разрешаване на конкретни казуси  е неразделна час от учебника „Нашите пари“, като и двете са подготвени по инициатива на Visa в България и на българските банки. Тяхната цел е да подпомогнат обучението по финансова грамотност на ученици от 9 до 11 клас в българските общообразователни училища.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg