Мнения Ученици Училища

Учебната 2019/2020 година започва с новости и за ученици, и за учители

През миналата учебна година първокласниците в София бяха 12 049.

Това припомни Събка Попова – старши експерт по Български език и литература в Регионалното управление по образованието (РУО) пред БНР. За столицата е характерно, че освен в общинските, първокласници приемат и в държавните училища, частните, както и тези към Министерството на културата.

По данни на Националния статистически институт децата, родени през 2012-а намаляват – такава е тенденцията през последните няколко години. Въпреки това, очакванията са и през тази учебна година първокласниците да бъдат повече от 12 хиляди, защото София е привлекателна за младите родители и като месторабота.

Родителите са удовлетворени, защото децата са приети, ако не по първо, то по второ или трето желание. За първокласниците най-доброто училище е това, което е най-близо до мястото, където живее детето.

За прием след основно образование в класацията за най-предпочитани гимназии през последните години разликите са несъществени. Рейтингът е според бала за приемане. На върха на класацията са СМГ, 91-ва езикова гимназия, 73-то училище, ТУЕС, испанската, първа и втора английска гимназия…

През учебната 2019/2020 година планът предвижда 383 паралелки, от които 229 – профилирани и 154 професионални. За съжаление има и закрити паралелки.
По заповед на министъра на образованието до 10 септември училищата трябва да предприемат действия за попълване на незаетите места.

За улеснение на ученици и родители на сайта на РУО са публикувани свободните места. А в съответните училища информацията се актуализира своевременно.

395 са иновативните училища в страната. От тях 79 са в град София. Всяко училище има своя специфика, затова и иновациите са много различни. Но като цяло иновациите са насочени към повишаване мотивацията за учене у децата, за развиване на мисленето и формиране на гражданска позиция.

През изтеклата година 1390 деца в София са върнати в клас след отпадане от училище, повторно са отпаднали 55.

През юли т.г. в София бяха обявени над 680 свободни работни места за учители, но в столицата и търсенето, и предлагането е голямо. Най-търсени са началните учители, по чужд език, математика, информационни технологии, природни науки.

Има достатъчно учители, увери Събка Попова. За това допринася и националната програма „Мотивирани учители“. Тя предвижда финансово стимулиране по различни критерии.

През тази година нови учебни програми ще има за учениците в ІV и в Х клас. Сред промените е по-голямата гъвкавост и свобода на учителите при преподаването. За първи път 10-окласниците ще имат задължително национално външно оценяване по български език и литература (на 9 юни) и по математика (11 юни). По желание ще има тестове по чужд език и информационни технологии.

Примерни варианти на външното оценяване по БЕЛ и математика са публикуване на сайта на МОН.

За първи път четвъртокласниците ще учат до 16 юни.

Източник: bnr.bg