Мнения

Учебната година стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми

Учебната 2016-2017 година ще стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в 1-ви и 5-ти клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в 1-ви и в 5-ти клас, и в графика на учебното време. Новите документи са изготвени и приети от Министерството на образованието и науката и са във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование. 

Според новия график за учебното време  децата в 1-ви клас ще учат до 31 май 2017 г., а в 4-ти клас – до 31 май 2017 г. Четвъртокласниците ще се завършват с национално външно оценяване по 4 предмета като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки. 

В 7-ми клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в 7. клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална. 

Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Раздаването на дипломите за средно образование ще е в определен срок – до 22 юни 2017 г.

Източник: МОН