Училища

Учащите в частни училища – дискриминирани!

Родител на две деца, посещаващи частно училище в София се е оплакал в Комисията за защита от дискриминация, че синът и дъщеря му са подложени на дискриминация по признаците „обществено положение“ и „имуществено състояние“ в сравнение с връстниците им, които учат в държавни или общински училища, четем в днешния брой на всекидневника „Труд“.

В резултат на жалбата КЗД е препоръчала на образователното министерство да промени нормативната уредба така, че държавата да плаща издръжка и за децата в частните учебни заведения.

Всъщност според текстовете в проектозакона за предучилищно и училищно образование е предвидено това да се случи. Промяната предизвика много полемики „За“ и „Против“. В крайна сметка, ако бъде приет законът, нововъведението ще влезе в сила от 2016 г.

Доводите на жалбоподателя са, че според Закона за народната просвета образованието у нас до 16-годишна възраст е задължително. В същото време е гарантирана възможността всеки родител да избере училището на детето му. Когато обаче семейството плаща такси на частни училища, то е поставено в неблагоприятно положение, защото държавата не подпомага обучението в тях.

По закон държавата отделя близо 1400 лв за издръжката на ученик. Те обаче влизат в делегираните бюджети на държавните и общински училища.

Едва 1% от учениците у нас посещават частни училища. В тях родителите плащат по няколко хиляди лв на година. Логиката сочи, че ако започнат да получават средства от бюджета, таксите трябва да паднат. Засега обаче няма подобни индикации.