Учащите в частни училища – дискриминирани!

Учащите в частни училища – дискриминирани!

Родител на две деца, посещаващи частно училище в София се е оплакал в Комисията за защита от дискриминация, че синът и дъщеря му са подложени на дискриминация по признаците “обществено положение” и “имуществено състояние” в сравнение с връстниците им, които учат в държавни или общински училища, четем в днешния брой на всекидневника “Труд”.

В резултат на жалбата КЗД е препоръчала на образователното министерство да промени нормативната уредба така, че държавата да плаща издръжка и за децата в частните учебни заведения.

Всъщност според текстовете в проектозакона за предучилищно и училищно образование е предвидено това да се случи. Промяната предизвика много полемики “За” и “Против”. В крайна сметка, ако бъде приет законът, нововъведението ще влезе в сила от 2016 г.

Доводите на жалбоподателя са, че според Закона за народната просвета образованието у нас до 16-годишна възраст е задължително. В същото време е гарантирана възможността всеки родител да избере училището на детето му. Когато обаче семейството плаща такси на частни училища, то е поставено в неблагоприятно положение, защото държавата не подпомага обучението в тях.

По закон държавата отделя близо 1400 лв за издръжката на ученик. Те обаче влизат в делегираните бюджети на държавните и общински училища.

Едва 1% от учениците у нас посещават частни училища. В тях родителите плащат по няколко хиляди лв на година. Логиката сочи, че ако започнат да получават средства от бюджета, таксите трябва да паднат. Засега обаче няма подобни индикации.

Коментари във Facebook