Ученици

Учат децата на патриотизъм в час на класния

Имаме нужда от усилване на възпитателната функция на образованието и партньорство между родители и учители. Това заяви просветният министър Красимир Вълчев при представянето на проекта на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции за 2019-2030 г.

Сред приоритетите цели са уважение към другите, дисциплина, патриотизъм, преодоляване на агресията. Посочено е, че възпитателната работа може да се извършва в час на класа, извънкласните дейности, с помощта на учебното съдържание.

„С тази стратегия искаме да провокираме разговор относно възпитателната функция, партньорството между образователната институция и семейството“, каза той. Вълчев посочи, че според проучване над 2/3 от българите очакват образователните инструкции не само да образова, но и да възпитават техните деца.

Образователният министър подчерта, че е важно да бъде провокиран разговор на местно ниво в образователните институции и да бъде постигнато относително съгласие по отношение на какво трябва да бъдат възпитавани децата си.

„Фокусираме вниманието върху възпитателната функция и търсим най-подходящите инструменти.“, заяви Вълчев. Той подчерта, че това няма да бъдат инструменти, с които да се опитат да наложат по-различни правила от действащите в образователната система, а ще послужат за по-добро взаимодействие между родители и учителите.“ Родителите и учителите имаме обща мисия да направим децата по – добри и можещи. И двете страни трябва да намерим начин да обединим усилията си“, заяви Вълчев.

Той обясни, че трябва да се постигне съгласие за реда, прилагането на нормите и по-добро взаимодействие с родителите. Според Вълчев комуникацията в малките общности комуникацията протича по-добре, тъй като урбанизацията в големия град пречи.

Просветният министър каза още, че няма определен срок, за който стратегията да бъде реализирана. В документа е посочено, че възпитателната работа в образователните институции трябва да бъде насочена към формиране и развитие на личностни качества и социална компетентност на децата и учениците като уникални личности и достойни граждани за изграждане на демократично общество.

По време на дискусията при представянето на стратегията нормативният документ срещна подкрепа от страна на шефовете на регионалните инспекторати, директори на училища в страната и синдикални партньори.

Източник: monitor.bg