Училища

Участието в програмата “Училище в Облака“ е инвестиция в бъдещето

Мрежата на учителите новатори Teacher.bg продължава темата с добрата практика на малкото училище в полски град, което достига до отлични резултати след въвеждане на проекта на Microsoft „Училище в Облака“.

Материалите досега:

За директора на 3 ОУ в Зимки Томаш Лукавски не съществува и грам съмнение, че проектът е успешен и че трябва да бъде въведен в други училища. Лукавски е готов да помогне със съвети и личен опит и на останалите свои колеги, които решат да се възползват от възможностите на „Училище в Облака“ и като цяло на националната програма „Дигитално училище“.

„Участието в програмата за всички нас е инвестиция в бъдещето. Това се отнася особено в голяма степен за учениците, защото вече имат заложени основите, които ще ги направят изключително конкурентни на трудовия пазар след време“, допълва директорът.

Разбира се успехът на един такъв проект не е заслуга само на иновативния поглед на директора, разбирането на учителите и желанието на учениците. Зад него стои и подкрепата и ангажимента на редица държавни институции и представители на местния частен бизнес. Причината да го правят? Осъзнали са, че високото качество на образование и топ-фактор за оценката на качеството на живот.

„Високото ниво на образованието е една от причините младите и енергични хора да са по-спокойни в ежедневието си и за бъдещето си. Една съвременно оборудвана и работеща по най-нови методи институция като училището е в състояние да мотивира и да деде дългосрочна перспектива, съпоставима с тази на учениците от скандинавските държави и изобщо тези с доказано най-високо качество на образование“, смята Сесилия Сжиманска-Бан, директор образование в Майкрософт.

Модерното училище осзначава ИКТ инструменти, осигуряване на адекватни учебни материали и непрекъснатото обучение на персонала. И в Полша и в България обаче пълното прилагане на всички компоненти е рядкост. 3 ОУ в Забки обаче е доказателство, че въвеждането на модерното училище е реалност.