Учители

Участвайте в конкурса „Дигитални новатори в образованието“Започва регистрацията за участие в конкурса за учители „Дигитални новатори в образованието“ за 2023 г., организиран от БАИТ за четвърта поредна година. Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигитално съдържание, връзката на училищата с бизнеса и подготовката за изграждане на STEM центрове. 
Конкурсът търси учителите – дигитални новатори, преподаващи от 1-ви до 12-ти клас.Могат да участват всички учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да кандидатства или да бъде номиниран* в една или повече категории. (*При номинациите също се изисква попълването на всички полета на формуляра за кандидатстване, както и доказателствен материал в подкрепа на кандидатурата.)
Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване
Краен срок за регистрация: 26.05.2023 г. до 17:00 ч.
В подкрепа към кандидатурите ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видео материали.
Конкурсът ще определи носителите на отличия в следните 4 категории:
1. Технологични иновации: Приложение на ИКТ в цялостния обучителен процес – тестове, домашни, визуализация и примери; Допълнителни технологични иновации – симулационни среди, автоматизация, генериране на уникални тестове с еднаква степен на трудност (оценяване и индивидуализиране), проверка за авторство; Използване на специални технологични средства в извънкласната дейност – 3D принтери, системи за проектиране с компютър /CAD системи/, виртуална реалност и др.; Принос за усвояване на материала (сравнение на резултати от тестове с предишни години). 
2. Качествено учебно съдържание: Интерактивно представяне на съдържанието: ангажиране на учениците в провеждането и подготовката на учебния час; Учене чрез забавление с платформа, базирана на игри и построяване на различни светове, която насърчава творчеството, сътрудничеството и решаването на проблеми / игри, викторини и други форми със състезателен елемент/; Обратна връзка от родители , ученици и гостуващи лектори; Многократно използване от други учители и/или училища. 
3.  Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии: Участие на учители в НП „Бизнесът преподава“ (чрез актуализиране на знанията и запознаване с примери от практиката за повишаване на практическата насоченост на преподаването и/или използване на специалисти от практиката като помощник-учители, гостуващи лектори). Използване в учебния процес на практически примери и познания за нови технологии, придобити  по време на обучение във фирмите; Други форми на сътрудничество с бизнеса с цел практическата насоченост на обучението в клас; Извънкласни форми на сътрудничество с бизнеса – стажове, кръжоци и посещения във фирми. 
4. Принос за качествено изграждане на STEM център: Подготовка за използване на STEMцентъра в учебния процес; Подготовка на атрактивно и интерактивно съдържание за извънкласната дейност/клубове; Подготовка на учители за успешна работа с технологичните средства в STEM центъра; Програми за формиране на интереса към STEM; Програми за формиране на STEM умения. 
Журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвети на БАИТ, ще отличи най-добрите кандидатури от 1-во до 3-то място във всяка от четирите категории. Победителите ще бъдат отличени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 27.06.2023 г.
Спонсори на конкурса: Кейсием, VMware България, Акронис България, Есри България, ТехноЛогика, Дейта плюс
В партньорство с:Bloomberg TV Bulgaria, DevStyler, Karieri.bg, Uchi.bg, EduTechFlag, Учители.бг, Teacher.bg, Digitalk
Източник: БАИТ