Учители

Утре научаваме резултатите от PISA 2012

На 3 декември 2013 г., вторник. от 12:00 ч, в залата на VII етаж в Министерството на образованието и науката ще бъдат представени резултатите от участието на българските ученици в изследването PISA 2012 г.

PISA е програмата за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

В същия час – 11:00 ч. Центрано-европейско време, пада ембаргото върху обявяването на резултатите от PISA 2012 г.