Ученици

Утре е вторият задължителен ДЗИ

Утре, 20 май 2016 г., в 7:00 ч., в сградата на Министерството на образованието и науката, ще бъде изтеглен изпитният вариант за втория задължителен зрелостен изпит по избор между 13 учебни предмета.

Това са математика, история и цивилизация, физика и астрономия, география и икономика, химия и опазване на околната среда, философски цикъл, биология и здравно образование, английски език, руски език, немски език, испански език, френски език, италиански език.

Изтегленият номер на варианта ще важи за изпита по всеки предмет.

Изпитът започва в 8:00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със СОП – 6 часа.