Училища

УС на Европейските училища заседава в София

От 7 до 10 април 2014 година Министерството на образованието и науката  е бъде домакин на заседанията на Управителния съвет на Европейските училища, които за първи  път се провеждат в София.

С приветствие от името на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова  към участниците се обърна Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката.

„За нас е чест, защото на втората година от създаването на българската секция в Европейските училища Вие удостоихте нашите представители, нашата страна с доверието първо да председателстваме Европейските училища и второ по този повод да дойдете в България. Надявам се, че наред с Вашите важни решения, всеки един от Вас, благодарение на нашите ученици, ще успее да създаде своя лична представа за София, за България, за българските ученици“, каза заместник-министър Тенева  и пожела успешна работа на заседанието.

Във фоайето пред зала 8 на Националния дворец на културата, където се провежда заседанията на Управителния съвет, ученици от училището за занаяти в Чипровци демонстрираха тъкане на чипровски килими и традиционни техники за багрене на материали. Ученици от Националното музикално училище в гр. Плевен изпълниха две песни в съпровод на гайда. Музикален поздрав към делегатите поднесоха и учениците от хора при Националното музикално училище „Любомир Пипков“ – гр. София.

Европейските училища са официална междуправителствена организация, възникнала в резултат на подписания в Люксембург на 12 април 1957 година протокол, съдържащ статута им. Тяхната мисия е да осигури многоезиково и мултикултурно съвместно образование на децата на служителите от европейските общности.

След решение на Управителния съвет на Европейските училища от учебната 2012/2013 година в Брюксел ІV е създадена българска секция. Учениците в нея се обучават на български език  по учебните програми на Европейските училища.  Обучението по български като майчин език за всички наши ученици във всички Европейски училища се осъществява по националните учебни програми по български език и литература /БЕЛ/.

Получената диплома за Европейски бакалавър от Европейските училища по силата на Конвенцията, дефинираща статута на училищата и влязла в сила от октомври 2002 г., се признава у нас и дава същите права, които и българската диплома за средно образование.

Източник: Пресцентър на МОН