Институции

Устният изпит по журналистика в СУ ще бъде на 23 юни

Устният изпит по журналистика за кандидат-студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще е на 23 юни от 9.00 часа, съобщи пресцентърът на висшето училище. Устният изпит по журналистика се организира само за редовната кандидатстудентска изпитна сесия през юни в Софийския университет.

Изпитът е под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. За обективност на оценките и за съпоставимост на знанията на кандидатите се задават на всички едни и същи въпроси, които се определят от изпитната комисия в деня на изпита. За оформяне на общото представяне на кандидат-студента е допустимо комисиите да задават допълнителни, изясняващи въпроси към основните теми.

На изпита ще бъдат оценявани общата култура и осведомеността на кандидат-студентите по актуални събития, комуникативните им умения, информираността и мотивацията им за професията.

Ако кандидат-студентът представи свои авторски материали, комисиите могат да зададат въпроси, свързани с тях.

До устен изпит по журналистика в Софийския университет се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от добър /3,50/.

На 9 юни се състоя писменият изпит по журналистика в Софийския университет. На него кандидат-студентите писаха по темата „Пътят“.

В балообразуването на бакалавърските програми по „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ влизат оценките от писмения и от устния изпит по журналистика. От тази година в специалността „Книгоиздаване“ ще се взима само по-високата оценка от двата конкурсни изпита, а не сборът, както беше досега в условията за прием. Вече ще има възможност по избор за кандидатстване в тази специалност с оценките от матурите по „Български език и литература“, „История и цивилизация“, „Философски цикъл“ и чужд език, информират от СУ.

Източник: novini.bg