Мнения

Успешно приключи проектът по изграждане на капацитет по изготвяне на учебна документация

На 31 декември 2015 г. успешно приключи проект на МОН № 560949-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-EQF-NCP, финансиран по програма „Еразъм+“ – годишен грант във връзка с подпомагане дейностите на МОН по прилагането на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот за 2015 г.

По проекта „Семинари за изграждане на капацитет“ на проекта в периода 2 – 6 ноември 2015 г. в градовете София, Благоевград, Велико Търново, Бургас и Пловдив бяха проведени планираните общо 11 семинара за изграждане на капацитет в българските висши училища и в МОН във връзка с разработването на описания на резултати от ученето (знания, умения и компетентности) в учебна документация и в държавни образователни изисквания, свързани с прилагането на Препоръката. Чуждестранни лектори по темата бяха проф. Стивън Адам  от Обединено кралство и проф. Власта Видович отРепублика Хърватска.

В семинарите взеха участие над 400 преподаватели от висши училища, учители от средни училища в съответните региони и експерти от МОН, Националната агенция за професионално образование и обучение, регионални инспекторати по образованието, Центъра за развитие на човешките ресурси и Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.