Успешно приключи проектът по изграждане на капацитет по изготвяне на учебна документация

Успешно приключи проектът по изграждане на капацитет по изготвяне на учебна документация

На 31 декември 2015 г. успешно приключи проект на МОН № 560949-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-EQF-NCP, финансиран по програма “Еразъм+” – годишен грант във връзка с подпомагане дейностите на МОН по прилагането на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот за 2015 г.

По проекта “Семинари за изграждане на капацитет” на проекта в периода 2 – 6 ноември 2015 г. в градовете София, Благоевград, Велико Търново, Бургас и Пловдив бяха проведени планираните общо 11 семинара за изграждане на капацитет в българските висши училища и в МОН във връзка с разработването на описания на резултати от ученето (знания, умения и компетентности) в учебна документация и в държавни образователни изисквания, свързани с прилагането на Препоръката. Чуждестранни лектори по темата бяха проф. Стивън Адам  от Обединено кралство и проф. Власта Видович отРепублика Хърватска.

В семинарите взеха участие над 400 преподаватели от висши училища, учители от средни училища в съответните региони и експерти от МОН, Националната агенция за професионално образование и обучение, регионални инспекторати по образованието, Центъра за развитие на човешките ресурси и Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Коментари във Facebook