Учители

Успешните директори ще управляват дълго

„Винаги съм казвала, че законът ще наследи всичко добро от последния законопроект. Предполагам, че в зала ще се дискутира дали образованието е процес или статут. Трябва да формулираме ясно понятията обучение и възпитание в началото на закона“, коментира в интервю за всекидневника „Монитор“ министърът на образованието проф. Анелия Клисарова.

„Въвеждаме и нова глава именно за учителите, за тяхното развитие и професионална квалификация,за стимулите за младите учители, с които искаме да ги привлечем“.

„Друг нов момент е атестирането на директорите на 4-5 години, въвеждането на мандатност. Не може това да се случва само от страна на регионалните инспекторати. В това атестиране трябва да участват и учители, и родители, и синдикати“.

„Разбира се, ако родителите, учителите оценят един успешен директор, той ще има право пак да управлява. Атестацията обаче е механизъм, който няма да позволи да се случи обратното – един неуспешен директор да управлява твърде дълго. Друг нов момент е свързан с финансирането на частните училища. Те няма да получават издръжка от държавата“, обясни още Клисарова.

Още по темата