Мнения

Успешна година за ОПНОИР отчетоха от МОН

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) е най-младата оперативна програма на България и може да се поздрави с една успешна година. Това обяви министърът на образованието и науката в оставка Меглена Кунева по време на годишното информационно събитие на програмата. Екипът на Управляващия орган показа, че при добра мобилизация и организация могат да се постигат положителни резултати, да се навакса изгубеното време и да се даде добра основа за развитие, подчерта тя. През 2016 г. стартирахме нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 413 млн. лв. Вече сме договорили близо 316 млн. лв., което е една четвърт от ресурса на програмата, каза министър Кунева.

Знам, че научната общност подготвя активно своите предложения за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. По програмата са осигурени 350 млн. лв. за инвестиции в модерно оборудване, лаборатории и инфраструктура, за да може българските учени да получат съвременна материална база и да имат условия да развиват своя потенциал, обясни министърът. Миналата седмица бяха отворени четирите оферти за международен оценител, с което да се гарантира пълна прозрачност на процеса.

Вече бяха представени най-големите проекти по приоритетната ос „Образование и учене през целия живот“ на ОП НОИР, чийто общ бюджет за целия програмен период е в размер на близо 504,6 млн. лв. Тази приоритетна ос се финансира  от Европейския социален фонд, като средствата се влагат основно в предучилищното, основното, средното и висшето образование, а също и в предоставянето на възможности за учене през целия живот. По-конкретно финансирането е насочено към повишаване качеството на обучение, осигуряване на равен достъп до образование, подобряване на системата за образование в съответствие с нуждите на пазара на труда, както и за подготовката за прехода от училищната и студентската скамейка към първото работно място.

Част от тези задачи са заложени и в проекта „Твоят час“, който се радва на голям интерес от страна на учениците и родителите. В проектното предложение на „Твоят час“ е заложено, че дейностите ще обхванат 70 на сто от училищата. Можем да се поздравим с факта, че в проекта се включиха 97.6% от училищата в България, тоест надскочихме индикативната стойност с над 25%, заяви Меглена Кунева. В числа: в проекта участват 2318 от 2365 училища, а към 28 ноември 2016 г. записалите се в допълнителни извънкласни дейности деца са близо 313 000.

Друг знаков проект, който сега стартира, е „Ученически практики“. Изпълнението му ще допринесе за подобряване на достъпа и повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката от квалифицирани кадри.

Източник: МОН