Мнения

Усвояването на евросредства в образованието се е увеличило с 30%

Министърът на образованието проф. Анелия Клисарова обяви, че по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще може да се кандидатства с проекти за образователна инфраструктура.

Научни проекти могат да бъдат финансирани и в рамките на програмата Хоризонт 2020, по която има 80 млрд. евро за европейските страни.

„Надявам се, че нашите учени ще докажат колко са добри и конкурентоспособни на европейските си колеги“, добави министър Клисарова и подчерта, че през последните три месеца екипите на министерството на образованието и науката работят усилено в резултат, на което усвояването на европейски средства се е увеличило с повече от 30 процента.