Мнения

Уроци по първа помощ още в детската градина

Още в детската градина хлапетата ще получат първите уроци свързани с оказване на първа долекарска помощ и защита при бедствия, съобщава в днешния си брой „Монитор“.

Децата от трета група ще имат обучение свързано с това какво  поведението трябва да имат при възникване на природно бедствие. Малчуганите от четвърта група пък ще се запознаят с телефона 112 – в какви случаи трябва да се обаждат и какви са последиците от лъжливите сигнали.

Това става ясно от проект на инструкция за провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на народната просвета. Инструктажът предвижда обучения от  хлапетата от детската градина до зрелостниците. Учебният план на всяка група в детската или клас включва различни теми.

Провеждането на обученията ще бъде задължително за всички детски градини и училища.

В тях ще участват и служители от „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.